Thông báo: Tuyển điều hành viên

By Hoàng Mạnh Tuấn

Hiện nay vì nhiều lí do trang chủ của chúng ta chưa phát triển được như mong muốn. Về phần Admin đó là hạn chế về thời gian tài chính mặt khác "độc tấu" dai dẵng cũng buồn. Đồng thời đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng đóng góp cho trang chủ của một số bạn. Admin chính thức tuyển điều hành viên. Điều hành viên (mod - hay biên tập viên) có các quyền và nghĩa vụ sau: được truy nhập vào trang quản trị của weblog truy xuất vào thư mục "Quản lí" và "Thư viện cá nhân" thêm cập nhật xóa bài viêt liên kết tài nguyên theo dõi mục góp ý...

More...