A1 Family - Nguyễn Thị Lũy

By

Họ và tên: Nguyễn Thị Lũy
Sinh nhật: 10 - 08 - 1990
Phương châm sống: Sống vui vẻ tươi khỏe và mạnh mẽ (có đặc biệt không?)

More...

A1 Family - Lê Anh Pôn

By

Họ và tên: Lê Anh Pôn
Sinh nhật: 27 - 04 - 1990
Phương châm sống: Cuộc sống luôn thay đổi hãy đón nhận nó dù tốt hay xấu!

More...

A1 Family - Lê Thị Hằng

By

Họ và tên: Lê Thị Hằng
Sinh nhật: 10 - 09 - 1990
Phương châm sống: Hãy sống và khát vọng!

More...

A1 Family - Nguyễn Thị Tuyết

By

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Sinh nhật: 10 - 12 - 1990
Phương châm sống: .......... ăn rồi mới yêu ăn trước yêu sau!

More...

A1 Family - Lê Thị Loan

By

Họ và tên: Lê Thị Loan
Sinh nhật: 18 - 07 - 1990
Phương châm sống:- Cuộc đời không như một con đuờng thẳng phải bất chấp tất cả để đón nhận tất cả
- Hạnh phúc lớn nhất của con người là được quan tâm vì thế sống phải biết quan tâm nhau sống cho mình cho người...

More...

A1 Family - Hoàng Long

By

Họ và tên: Hoàng Long
Sinh nhật: 14 - 01 - 1990
Phương châm sống: Tương lai là một cái sẽ đến vào một ngày nào đó một lúc nào đó

More...

A1 Family - Lê Thị Thanh Tình

By

Họ và tên: Lê Thị thanh Tình
Sinh nhật: 05 - 09 - 1990
Phương châm sống: Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất (Platon)

More...

A1 Family - Hoàng Mạnh Tuấn

Byhaithaytro-2-1.jpg picture by nguyenlason

Họ và tên: Hoàng Mạnh Tuấn
Sinh nhật: 07 - 07 - 1990
Phương châm sống: Lặng lẽ trở về lặng lẽ ra đi...

More...

A1 Family - Lê Thị Huyền

By

untitled-2-1.jpg picture by nguyenlason

Ảnh: Huyền và Bí thư
Họ và tên:
Lê Thị Huyền
Sinh nhật:
27 - 07 - 1990
Phương châm sống:
Hãy biết hài lòng với những gì mình có cố gắng đạt được những gì có thể có và không nên vươn quá xa đến những cái mình không thể có!

More...

A1 Family - Võ Thái Vũ

By

Hoitrai12-1.jpg picture by nguyenlason

Họ và tên: Võ Thái Vũ
Sinh nhật: 10 - 06 - 1990
Phương châm sống: "Đơn giản hóa mọi việc mà sống" and "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác" (Raxun Gamzatốp)

More...