A1 Family - Nguyễn Thị Ngọc Trang

By

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Trang
Biệt danh: Út ...
Sinh nhật: 15 - 11 - 1990
Phương châm sống: Mình vui vẻ với cuộc đời thì cuộc đời với mình thật là tươi đẹp!

More...

A1 Family - Nguyễn Thị Trang

By

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Sinh nhật: 18 - 10 - 1990
Phương châm sống: Hòa nhã với mọi người và làm những gì mình thích.

More...

A1 Family - Nguyễn Minh Tuấn

By

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Sinh nhật: 01 - 01 - 1990
Phương châm sống: Sống trên đời cần có một tấm lòng (mình ghét nhất là sự phân biệt giàu nghèo và những ai phân biệt giàu nghèo)

More...

A1 Family - Đoàn Quang Cảm

By

Họ và tên: Đoàn Quang Cảm
Sinh nhật: 24 - 05 - 1990
Phương châm sống: Sống là phải cười và cố gắng để luôn được cười.

More...

A1 Family - Dương Văn Anh

By

Họ và tên: Dương Văn Anh
Biệt danh: Đọi
Sinh nhật: 23 - 04 - 1990
Phương châm sống:
Sống phải biết kiên trì và nhẫn nại không được nhụt chí phải biết tự tin vào bản thân.

More...

A1 Family - Nguyễn Thanh Thái

By

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thái
Sinh nhật: 23  - 07 - 1989
Phương châm sống:
Muốn thấy cầu vồng phải qua cơn mưa.

More...

A1 Family - Trương Thế Văn

By

Họ và tên: Trương Thế Văn
Sinh nhật: 02 - 06 - 1990
Phương châm sống: Chớ vội trách ai nên xem lại chính mình...

More...

Lưu bút của Nguyễn Hữu Tuyến

By

Ba năm chung học của tập thể A1 là khoảng thời gian đẹp nhất trong suốt đời học sinh 12 năm của Tuyến. Chính tập thể A1 đã đem lại cho Tuyến những kỉ niệm vui buồn mà Tuyến luôn khắc sâu trong tim.

More...

A1 Family - Trương Ngọc Minh

By

Họ và tên: Trương Ngọc Minh
Biệt danh: Minh C Cu Xô
Sinh nhật: 21 - 12 - 1990
Phương châm sống: Sống phải biết nhìn!

More...

A1 Family - Nguyễn Anh Tuấn

By

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Biệt danh: Tom
Sinh nhật: 02 - 07 - 1990
Phương châm sống: Sống để hiểu!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8714','sulsr0d4m7pvm4el245rue1ga0','0','Guest','0','54.81.196.35','2018-08-20 17:16:15','/ac15823/thanh-vien.html')