Lưu bút của Nguyễn Thanh Thái

"Tôi rất hạnh phúc khi được chung học cùng các bạn và còn rất nhiều kỉ niệm đẹp chắc bây giờ và mãi sau này không bao giờ tôi quên!

Tôi chúc tất cả các bạn đạt được ước mơ của mình và luôn hướng về 12A1!"