Nơi nào ta đã đi qua...

Bình dị và thân thương những hình ảnh về quê hương luôn thường trực trong lòng mỗi người con xa xứ.


Nhìn cái biển báo biết chỗ ni là mô liền


Sông Bồ Bản


Chợ Quảng Trị


Thị tứ Bồ Bản những năm về trước


Chợ hoa trước trường Bồ Đề


Chợ Bồ Bản


Chợ Bồ Bản


Trường Triệu Phong những năm về trước


Thành phố Đông Hà hôm nay


Ươm mầm hạt chữ


Mái đình làng


Dòng sông Thạch Hãn


Chiều về trên biển Triệu Vân


Tượng đài Non Mai Sông Hãn


Bến quê

Ảnh: Lê Đức Dục