Đề thi 2010 cho phép chọn một phần riêng thích hợp

Đề thi đại học  cao đẳng 2010: Thêm lựa chọn


Bộ GD - ĐT hôm qua chính thức công bố cấu trúc đề thi hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH CĐ  năm 2010. Cấu trúc đề thi năm tới cho phép thí sinh được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài.

Bộ GD- ĐT cho biết đề thi của cả hai kỳ thi năm 2010 vẫn được ra theo chương trình THPT hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 12. Đối với các môn toán vật lý hoá học sinh học ngữ văn lịch sử địa lý đề gồm hai phần chung và riêng.

Phần chung dành cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng ra theo từng chương trình chuẩn và nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần đó đều không được chấm điểm. Với các môn ngoại ngữ đề thi chỉ có 1 phần chung cho tất cả các thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao không có phần riêng.

Theo Bộ GD-ĐT đề thi tốt nghiệp dành cho thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT chỉ có một phần chung dành cho tất cả các thí sinh được ra theo chương trình tương ứng hiện hành chủ yếu là lớp 12 không có phần riêng.
Năm 2010 hình thức các môn thi của cả hai kỳ thi cơ bản được giữ nguyên như năm 2009: các môn toán ngữ văn lịch sử địa lý thi tự luận; các môn vật lý hoá học sinh học ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm.
Như vậy cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT và ĐH CĐ năm 2010 có điểm khác biệt so với năm 2009. Cụ thể năm 2009 đề thi cũng có phần riêng ra theo từng chương trình chuẩn và nâng cao nhưng thí sinh không được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài mà học theo chương trình nào thì phải thi theo phần riêng của chương trình đó. Năm 2010 này cấu trúc đề thi cho phép thí sinh được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài.
Các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (trong số các môn nêu trên) sẽ được Bộ GD - ĐT thông báo cụ thể vào tháng 3/2010.

Đồng Hương - Báo Đất Việt