Cấu trúc đề thi tốt nghiệp đại học cao đẳng năm 2010

NTP- Ngày 30/11 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký thông báo cấu trúc đề thi hình thức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học  cao đẳng năm 2010.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp  đại học  cao đẳng năm 2010
Thí sinh dự thi đại học 2009 làm bài thi
Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT

Đề thi dành cho các đối tượng thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (gồm thí sinh học ban Khoa học tự nhiên ban Khoa học xã hội và nhân văn ban Cơ bản thí sinh học trường THPT kỹ thuật và thí sinh tự do) được ra theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi môn toán vật lý hoá học sinh học ngữ văn lịch sử địa lý gồm hai phần:

Phần chung cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

Đối với các môn ngoại ngữ đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao không có phần riêng.
Đề thi dành cho thí sinh học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT được ra theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT hiện hành chủ yếu là chương trình lớp 12. Đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh không có phần riêng.

Đề thi đại học cao đẳng

Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành chủ yếu là chương trình lớp 12.

Đề thi các môn toán vật lý hoá học sinh học ngữ văn lịch sử địa lý gồm hai phần: phần chung cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao; phần riêng ra theo từng chương trình: chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài; nếu làm cả hai phần riêng thì cả hai phần riêng đều không được chấm.

Đề thi các môn Ngoại ngữ chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao không có phần riêng.

 Hình thức thi năm 2010

Theo Bộ GD-ĐT kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học  cao đẳng năm 2010 vẫn thi các môn toán ngữ văn lịch sử địa lý theo hình thức tự luận. Các môn vật lý hoá học sinh học ngoại ngữ (tiếng Anh tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Trung Quốc tiếng Đức tiếng Nhật) thi theo hình thức trắc nghiệm.

Môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 (trong số các môn nêu trên) sẽ được thông báo cụ thể vào tháng 3 - 2010.

Theo Tiền phong