Trằm Trà Lộc

Không biết từ thời nào ở phía Tây - Nam làng Trà Lộc trên dải cát rộng tiếp giáp các xã Hải Thiện Hải Thọ Hải Thượng Hải Lâm Hải Quy Hải Xuân Hải Vĩnh đã hình thành một hồ nước rộng gần trăm héc-ta. Quanh hồ do có độ ẩm thường xuyên nên cây rừng tự nhiên mọc khá tốt.

Cũng đã từ lâu đời dân làng Trà Lộc biết khai thác cái hồ tự nhiên đó. Người ta cải tạo bồi trúc thêm biến nó thành một công trình thủy lợi... Ở mặt Đông Bắc hồ người ta tôn thêm bờ vừa để tăng dung tích nước vừa để ngăn nạn cát bay tràn lấn đồng ruộng. Dùng gỗ lim người ta lắp một cái cổng có thể để mở chủ động đưa nước vào ruộng theo yêu cầu sản xuất. Công trình thủy lợi này không chỉ đủ chống hạn cho cả đồng lúa làng Trà Lộc mà còn tưới giúp cho một phần đồng ruộng của 2 làng Duân Kinh Trà Trì... Để bảo vệ nguồn sinh thủy làng Trà Lộc có nội quy khá chặt chẽ không ai được vào đây chặt cây lấy củi. Cần thiết thì chỉ được phép thu nhặt lá khô về làm chất đốt.

Gần đây lãnh đạo và chính quyền Hải Lăng cho rằng đây là một vùng sinh thái hiếm thấy ở giữa đồng bằng. Huyện đang có chương trình hàng tỉ đồng để từng bước biến nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái. Hiện đã mở được một tuyến đường cấp phối nối liền thị trấn Hải Lăng băng qua dải cát về xã Hải Xuân. Cũng đã đưa một số thú rừng quý hiếm như khỉ rắn trăn v.v... tịch thu được về thả ở đây. Một số công trình xây dựng khác đang trong quá trình chuẩn bị.

Với chương trình đó hy vọng một tương lai không xa Trằm Trà Lộc sẽ thu hút ngày càng đông du khách