A1 Family - Nguyễn Thị Trang

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Sinh nhật: 18 - 10 - 1990
Phương châm sống: Hòa nhã với mọi người và làm những gì mình thích.
Nghĩ về A1: Một tập thể đoàn kết vui vẻ...
Liên lạc:
Y!M: thaonguyenxanh_thinksofyoubanglangtim_18102003
Email:
nguyentrang_1810@yahoo.com