A1 Family - Nguyễn Minh Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Sinh nhật: 01 - 01 - 1990
Phương châm sống: Sống trên đời cần có một tấm lòng (mình ghét nhất là sự phân biệt giàu nghèo và những ai phân biệt giàu nghèo)
Nghĩ về A1: Hơi khô khan sống kín đáo và nguyên tắc quá (như 1+1=2 rứa!)
Liên lạc:
Y!M: ngaymoi_nmt
Email:
ngaymoinmt@yahoo.com

Minh Tuấn

Hom nay moi bit duoc dia chi trang web cua lop minh ne. Moi nguoi van khoe ca chu. Lop truong oi nam nay co hop lop khong nho keu tuan di voi nghe. Tuan dang hoc o Sg so lien lac ne 01666645657 ai co so lien lac thi nho cho tuan voi nha. Gio duoc lenh ve ngu bai pai cac ban