A1 Family - Đoàn Quang Cảm

Họ và tên: Đoàn Quang Cảm
Sinh nhật: 24 - 05 - 1990
Phương châm sống: Sống là phải cười và cố gắng để luôn được cười.
Nghĩ về A1: Tập thể đoàn kết và những con người xuất sắc đá bóng cũng nhất trường!
Liên lạc:
Y!M: thaithitcay_c