A1 Family - Dương Văn Anh

Họ và tên: Dương Văn Anh
Biệt danh: Đọi
Sinh nhật: 23 - 04 - 1990
Phương châm sống:
Sống phải biết kiên trì và nhẫn nại không được nhụt chí phải biết tự tin vào bản thân.
Nghĩ về A1: 12A1 là một tập thể mạnh biết đoàn kết có ý thức cao. Là niềm tự hào đối với mỗi thành viên trong lớp.
Liên lạc:
Y!M: suongdem_23_04