A1 Family - Dương Văn Anh

Họ và tên: Dương Văn Anh
Biệt danh: Đọi
Sinh nhật: 23 - 04 - 1990
Phương châm sống:
Sống phải biết kiên trì và nhẫn nại không được nhụt chí phải biết tự tin vào bản thân.
Nghĩ về A1: 12A1 là một tập thể mạnh biết đoàn kết có ý thức cao. Là niềm tự hào đối với mỗi thành viên trong lớp.
Liên lạc:
Y!M: suongdem_23_04
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8714','77diq7gpgmiuenrla9crvqpbp0','0','Guest','0','54.198.103.13','2018-09-24 00:49:13','/a103885/a1-family-duong-van-anh.html')