A1 Family - Trương Ngọc Minh

Họ và tên: Trương Ngọc Minh
Biệt danh: Minh C Cu Xô
Sinh nhật: 21 - 12 - 1990
Phương châm sống: Sống phải biết nhìn!
Nghĩ về A1: Rất OK
Liên lạc:
Y!M: hoamoclan_010
Email:
ngocminh2112@gmail.com
Mobile: 0977 703 172