A1 Family - Nguyễn Anh Tuấn

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
Biệt danh: Tom
Sinh nhật: 02 - 07 - 1990
Phương châm sống: Sống để hiểu!
Liên lạc:
Y!M: xinhaytinanh872 hoặc binhminhthucday_at
Mobile: 0168 330 7856