Lưu bút của Hoàng Long

Chúc thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người tuy vất vả nhưng cũng nhiều vinh quang. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ trên con đường tương lai của mình và...
hãy luôn nhớ về tập thể A1 nhé!